Verantwoording

Doelstelling van de Stichting

Klik op link: Doelstelling Stichting Molen Victoria Oosteind

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers die hun taken vervullen zonder enige financieel beloning. Dit geldt ook voor de vrijwilligers die op het verzoek van het bestuur (onderhouds)werkzaamheden verrichten in en rond de molen. Er worden derhalve nooit financiële vergoedingen verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten

Nadat de restauratie van de molenromp was voltooid heeft het bestuur (met behulp van vrijwilligers) de stellingen rondom de molen aangebracht. CE volgende stap is het verwerven van financiële middelen om de restauratie van de molen te voltooien door middel van het aanbrengen van het draaiwerk en de wieken.

ANBI nummer van de Belastingdienst : het door de Belastingdienst aan ons gegeven RSIN nummer is 8171.96.316

Jaarstukken
Bent u geïnteresseerd in onze jaarstukken?
Inzien van de jaarstukken van de afgelopen 5 jaar:
Het bestuur vastgestelde en ondertekende beleidsplan 2018 – 2022 van de Stichting Molen Victoria Oosteind: