Geschiedenis

22 januari 1890 Dhr J.M. Teurlings uit Tilburg dient bij de gemeente Oosterhout een aanvraag in voor het bouwen van een wind-, graan- en schorsmolen op het perceel F1286 te Oosteind

7 februari 1890 Hierop wordt gunstig beslist. Er wordt een stenen molen gebouwd, een stellingmolen met een galerij van 9 meter. De molen krijgt de naam “De Hoop”

6 augustus 1890 De molen moet gereed zijn, omdat op die datum de familie Teurlings haar intrek neemt in Oosteind, op het adres Oosteind no. 121.

Later, als adressen niet alleen meer bestaan uit een plaatsnaam en een nummer, maar ook met een straatnaam, wordt het adres Uilendionksestraat A92 en nog later Provincialeweg 143-13a

29 december 1908 Omdat er niet altijd genoeg wind is om de molen te laten draaien, wordt uitgezien naar een motoraandrijving. Dhr. Teurlings dient een aanvraag in voor het plaatsen van een zuiggasmotor van 20 pk op perceel 1394.

22 januari 1909 Die vergunning wordt verleend. Het is een grote vooruitgang omdat men niet meer afhankelijk is van de wind. Zo’ n zuiggasmotor gebruikt als brandstof kolen en daarom moet er ook een kolenhok worden gebouwd.

27 april 1917 Dhr. Teurlings blijft niet alleen molenaar. Hij wordt ook leerlooier en krijgt een vergunning voor het bouwen van een looierij.

1919 De looierij wordt uitgebreid tot een oppervlakte van 144 m2

17 juli 1925 Volgens de koopakte, gepasseerd bij notaris Van Meerwijk, worden de molen en de looierij eigendom van Augustinus (Guusje) Adrianus Van Gorp

(Foto molen)

5 september 1929 Er voltrekt zich een ramp: de molen brandt geheel uit. Door de aanwezigheid van veel schors moet het een zeer hevige brand zijn geweest. Men zal het ook zeker zeer spectaculair gevonden hebben, want de brandende wieken begonnen te draaien !

29 november 1929 Nog in hetzelfde jaar wordt begonnen met het herstel van de molen. Een vergunning wordt verleend om de molen te verbouwen; de molen wordt niet meer voorzien van wieken.

De aandrijving van de molen zal voortaan plaats vinden door een ruwoliemotor van 30 pk.

In de crisisjaren wordt veel schors gemalen voor de vele looierijen in Oosteind. Onder andere transportbedrijf A. van Rijen (nu nog onder die naam actief in Oosteind) zorgt voor de aanvoer van hegschors uit de Ardennen.

1942 Er zijn plannen ontwikkeld om de molen volledig te restaureren; er zijn al subsidies vastgesteld van fl. 250,- van de gemeente Oosterhout en fl. 750,- van de provincie.

Mede door het gebrek aan materialen in de 2e wereldoorlog komen de benodigde papieren niet rond en zo wordt alsnog overgeschakeld op elektrisch malen.

Begin jaren 50 De molen wordt voorzien van een dubbele maalstoel met twee graanmolens.

1952 Er komt een hamermolen bij om veevoeder te malen. Deze hamermolen staat er nog steeds.

8 juli 1954 Guusje van Gorp overlijdt en het bedrijf wordt overgenomen door Victor van Gorp , met medewerking van zijn 14-jarige broer Sjaak.

De molen wordt nu omgedoopt tot VICTORIA

200701 200703 200704 200705 200706 200707 200708 200709 200901 200904 200905 200906

15 januari 2007 Tot deze datum blijft Vic van Gorp eigenaar van de molen en bewoner van het woonhuis; dan verkoopt hij het woonhuis met molen en looierij aan de Stichting Molen Victoria Oosteind.

De Stichting verkoopt de grond met het woonhuis, maar niet de molen en de looierij.