Contact

De Stichting is als volgt samengesteld:
Wnd voorzitter : Jan van Dongen
Secretaris : Arnold Emmen
Penningmeester : Rob Pöiesz
Algemeen bestuurslid:  Axel Kruse

Onze erevoorzitter van de Stichting Jos Ligtvoet is op 24 oktober 2020 overleden. Ook op deze website willen wij zijn inspanningen voor de Molen blijven gedenken.

Heeft u een vraag over de Molen Victoria te Oosteind, of wilt u met een van de bestuursleden in contact komen?
Stuur dan een email naar info@molenvictoria.nl
Correspondentie-adres van de Stichting is: Looijerijstraat 40, 4909 BC Oosteind
De Stichting is op 27-10-2006 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20127993

Bankrekening
Financiele bijdrages zijn altijd van harte welkom, op ons rekening NL 78RABO0131969188, ten name van Molen Victoria te Oosteind.
Ten overvloed vermelden wij dat de Stichting Molen Victoria te Oosteind is gekwalificeerd als een zgn. ANBI instelling.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de belasting, zowel bij particulieren als bij bedrijven.

Bezoekadres Molen
Het bezoekadres van de Molen Victoria, is Provincialeweg 143b te Oosteind. Bezoek op afspraak.