Jul 07

Schenkingen en Legaten informatie

Vanaf nu is ook het onderwerp: Schenkingen en Legaten aangevuld met informatie.

Link: Schenkingen en Legaten

Feb 23

Laat de molen in Oosteind weer draaien

De Oosteindse Molen Victoria is een industrieel erfgoed.
 
Hij is gebouwd in 1890, als stellingmolen voor het malen van graan en schors.
Oosteind was een agrarisch dorp, maar daarnaast waren veel leerlooierijen , ook in de omgeving.
De schors werd gebruikt bij het looien. Naast de molen was ook een leerlooierij.
Vanuit de cultuurhistorie gezien, speelde de Molen Victoria een belangrijke rol, niet alleen in Oosteind maar ook in Dongen en de Langstraat vanwege de vele looierijen die gemalen schors nodig hadden.
Om deze redenen mag de molen natuurlijk nooit verloren gaan !
 2010november04 12 juni Molen Victoria Oosteind 070 12 juni Molen Victoria Oosteind 129
Om de molen als erfgoed te behouden, is de Stichting Molen Victoria Oosteind opgericht .
Het doel van de Stichting is om de molen Victoria in oorspronkelijke staat te herstellen.
Om dat doel te bereiken is geld en mankracht nodig.